Funkcje społeczne Prezesa Zarządu

  • Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów z ramienia PIBUiR
  • Prezes Zarządu Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych przez 2 kadencje, obecnie V-ce Prezes Zarządu
  • Sekretarz (do roku 2008) Zarządu Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
  • Członek Rady Programowej Gazety Ubezpieczeniowej
  • Konsultant kwartalnika „Prawo Asekuracyjne”