Oferta

Firmy i instytucje

BMK Broker Ubezpieczeniowy świadczy kompleksową usługę brokerską na rzecz swoich Klientów ze szczególnym uwzględnieniem wysokich standardów obsługi. Naszą naczelną zasadą jest jakość a nie ilość. Wykonujemy ocenę i badanie rynku ubezpieczeniowego, ocenę standingu finansowego ubezpieczycieli, ocenę oferowanych przez nie produktów. Przygotowujemy program ubezpieczeniowy, który odpowiada wcześniej określonym potrzebom Klienta tzw. szycie na miarę. Obsługujemy wszystkie zawarte za naszym pośrednictwem umowy ubezpieczenia.

Nasi Klienci pozostają pod stałą opieką wysoko wykwalifikowanej kadry. W celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w firmie obowiązuje system ciągłych szkoleń.