Przynależność do organizacji

pib.gif

Polska Izba Brokerów

pbuir.gif

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

ptu.gif

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Stowarzyszenie Naukowe