O nas

Zakres działalności

BMK Broker Ubezpieczeniowy sp. z o.o. działa na podstawie otrzymanego od Klienta pełnomocnictwa, które upoważnia do podjęcia działań wynikających z umocowania takich jak:

  • przygotowanie audytu funkcjonujących w firmie ubezpieczeń osobowych, majątkowych
  • przeprowadzenie analizy ryzyk występujących u Zlecającego
  • przygotowanie programu ubezpieczeniowego uwzględniającego potrzeby Klienta
  • przeprowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami
  • reprezentowanie i pomoc Zleceniodawcy w postępowaniach z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych
  • przeprowadzenie analizy zebranych ofert i udzielenie pisemnej rekomendacji najlepszej ofercie zgodnie z należytą starannością
  • świadczenie pomocy w procesach likwidacji szkód łącznie z pomocą w dochodzeniu roszczeń
  • świadczenie stałego doradztwa w zakresie wszystkich rodzajów ubezpieczeń
  • monitorowanie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach mających wpływ na ubezpieczenia
  • przeprowadzanie na życzenie szkoleń dla pracowników Klienta
  • serwisowanie zawartych za pośrednictwem brokera zawartych umów ubezpieczeniowych