O nas

Zakres działalności

BMK Broker Ubezpieczeniowy sp. z o.o. działa na podstawie otrzymanego od Klienta pełnomocnictwa, które upoważnia do podjęcia działań wynikających z umocowania takich jak:

 • przygotowanie audytu funkcjonujących w firmie ubezpieczeń osobowych, majątkowych
 • przeprowadzenie analizy ryzyk występujących u Zlecającego
 • przygotowanie programu ubezpieczeniowego uwzględniającego potrzeby Klienta
 • przeprowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami
 • reprezentowanie i pomoc Zleceniodawcy w postępowaniach z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych
 • przeprowadzenie analizy zebranych ofert i udzielenie pisemnej rekomendacji najlepszej ofercie zgodnie z należytą starannością
 • świadczenie pomocy w procesach likwidacji szkód łącznie z pomocą w dochodzeniu roszczeń
 • świadczenie stałego doradztwa w zakresie wszystkich rodzajów ubezpieczeń
 • monitorowanie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach mających wpływ na ubezpieczenia
 • przeprowadzanie na życzenie szkoleń dla pracowników Klienta
 • serwisowanie zawartych za pośrednictwem brokera zawartych umów ubezpieczeniowych