Czym się zajmujemy?

Świadczymy usługę:

Obsługa brokerska w zakresie ubezpieczeń


Nie jesteśmy przedstawicielem żadnego ubezpieczyciela, nie działamy w imieniu ubezpieczyciela – działamy na podstawie udzielonego nam przez Klienta pełnomocnictwa (upoważnienia) do reprezentowania Mocodawcy przed ubezpieczycielami. Jesteśmy niezależnym podmiotem. Naszym zadaniem jest skonstruowanie właściwej i skutecznej ochrony ubezpieczeniowej odpowiadającej potrzebom danego Klienta. Aby wykonać zlecone nam zadanie szukamy możliwych rozwiązań na rynku spośród których wybieramy te najbardziej odpowiednie. Pisemnie rekomendujemy Klientowi proponowane rozwiązania i ponosimy za tę rekomendację pełną odpowiedzialność co oznacza przeniesienie ryzyka adekwatnej do potrzeb ochrony z Klienta na brokera. Nasze ewentualne błędy chroni polisa Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej z sumą gwarancyjną 1,5 mln euro. Usługa brokerska jest wynagradzana kurtażem (prowizją ) należną od ubezpieczyciela za ulokowanie ryzyka. W przypadku usługi bez lokowania ryzyka wynagrodzenie płatne jest przez Klienta powiększone o podatek VAT.