Czym się zajmujemy?

Świadczymy usługi:

Obsługa brokerska w zakresie ubezpieczeń


Nie jesteśmy przedstawicielem żadnego ubezpieczyciela, nie działamy w imieniu ubezpieczyciela – działamy na podstawie udzielonego nam przez Klienta pełnomocnictwa (upoważnienia) do reprezentowania Mocodawcy przed ubezpieczycielami. Jesteśmy niezależnym podmiotem. Naszym zadaniem jest skonstruowanie właściwej i skutecznej ochrony ubezpieczeniowej odpowiadającej potrzebom danego Klienta. Aby wykonać zlecone nam zadanie szukamy możliwych rozwiązań na rynku spośród których wybieramy te najbardziej odpowiednie. Pisemnie rekomendujemy Klientowi proponowane rozwiązania i ponosimy za tę rekomendację pełną odpowiedzialność co oznacza przeniesienie ryzyka adekwatnej do potrzeb ochrony z Klienta na brokera. Nasze ewentualne błędy chroni polisa Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej z sumą gwarancyjną 1,5 mln euro. Usługa brokerska jest wynagradzana kurtażem (prowizją ) należną od ubezpieczyciela za ulokowanie ryzyka. W przypadku usługi bez lokowania ryzyka wynagrodzenie płatne jest przez Klienta powiększone o podatek VAT.

Obsługa prawna z zakresu prawa ubezpieczeniowego


W strukturze naszej firmy wydzielony jest Dział Prawny, który czuwa nad wszystkimi obsługiwanymi przez nas projektami. W ramach współpracy pomiędzy Klientem a brokerem oferujemy wsparcie prawne (m.in. opinie prawne, odwołania od decyzji) z wyłączeniem postępowań sądowych. Postępowania sądowe naszych Klientów obsługiwane są przez Kancelarią Adwokacką Mecenasa Adama Barszcza i aplikanta adwokackiego Kamila Ciepiela na preferencyjnych warunkach finansowych.

Doradztwo ubezpieczeniowe


Na zlecenie wykonujemy audyty umów ubezpieczenia w celu obiektywnej oceny jakości zawartych umów. Na życzenie Klienta wdrażamy zalecenia wynikające z audytu. Usługa jest płatna jeśli nie pośredniczymy w zawarciu umowy ubezpieczenia. Istotnym elementem naszej działalności jest wypracowywanie synergii tam gdzie jest to możliwe