Zasady współpracy

Nawiązanie współpracy


Nawiązanie współpracy pomiędzy Klientem a brokerem następuje na podstawie podpisanych dokumentów tj. pełnomocnictwa( zlecenia) i umowy brokerskiej. Pełnomocnictwo jest dokumentem , który informuje o udzieleniu upoważnienia brokerowi do wykonywania określonych czynności w imieniu i na rzecz Klienta, który takiego pełnomocnictwa udzielił. Pełnomocnictwo jest dokumentem, który okazujemy ubezpieczycielom w celu uzyskania oferty dla Klienta. Bez pełnomocnictwa obsługa Klienta w zakresie pozyskania ochrony ubezpieczeniowej czy też zawarcia umowy ubezpieczenia jest niemożliwa.

Umowa brokerska jest dokumentem regulującym prawa i obowiązki pomiędzy Klientem a brokerem. Zlecenie brokerskie jest połączeniem pełnomocnictwa i bardzo skróconej umowy brokerskiej. W naszej praktyce stosujemy rozwiązania, które akceptuje Klient. Pracujemy na dokumentacji przygotowanej przez uznaną Kancelarię Prawną – WKB Wierciński, Kwieciński , Baehr i rekomendowaną przez Polską Izbę Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych . Treść dokumentów może być modyfikowana przez strony przy obustronnej akceptacji.

Etapy współpracy


Nawiążmy

kontakt

Przeanalizujemy

potrzeby Twojej firmy

Dostosujemy

rozwiązania najkorzystniejsze dla Twojej firmy

Przedstawimy

oferty ubezpieczeniowe

Pomożemy

dobrać odpowiednią polisę

Gwarantujemy

Pełną obsługę czynności związanych z likwidacją szkody należących do obowiązków Klienta,

Obsługę prawną całego procesu,

Egzekwowanie należnego odszkodowania/świadczenia.

Etapy współpracy : analiza potrzeb klienta w zakresie pozyskania ochrony ubezpieczeniowej, analiza dokumentów ubezpieczeniowych (polis, OWU), wskazanie „dziur” w ochronie, opracowanie właściwego projektu ochrony ubezpieczeniowej, minimalizacja składki z maksymalizacją ochrony (uwaga: nie spłycamy potrzeb Klienta do kwestii ceny – cena jest jednym z istotnych kryteriów wyboru ofert ale nie może być i nie jest jedynym kryterium w ocenie ofert.), zebranie ofert z rynku, szczegółowa analiza ofert i OWU wg określonych kryteriów, podsumowanie – pisemna rekomendacja, przekazanie Klientowi kompletu dokumentów w celu podjęcia decyzji ( zapytanie ofertowe, analiza , rekomendacja, oferty , OWU), ulokowanie ryzyka zgodnie z decyzją Klienta (decyzja Klienta jest kluczowa – rekomendacja pomaga w podjęciu decyzji), serwis brokerski zawartych polis (obsługa techniczna umów, dokonywanie zmian w umowach, prowadzenie procesu likwidacji szkód łącznie ze zgłoszeniem szkody, przesyłaniem dokumentacji , kontrolą terminów).

Szkolenia


odpowiadamy na potrzeby Klienta w zakresie szkoleń dla pracowników danej firmy – indywidualnie dostosowany program.