Historia

Historia firmy zaczyna się w roku 1999 od uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej w formie organizacyjnej osoby fizycznej pod kierownictwem Małgorzaty Kaniewskiej. Wraz z prężnym rozwojem działalności Aktem notarialnym z 06 października 2006 roku zawartym w Siedlcach utworzono spółkę prawa handlowego BMK Broker Ubezpieczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca kontynuacją firmy.
BMK Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako pełnoprawny podmiot działa na podstawie Zezwolenia Nr 1449/07 wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest wpisana do Rejestru Brokerów.
Firma w celu ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług wdrażała procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością, finalnie uzyskując 31 października 2011 roku certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług brokerskich w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz likwidacji szkód. Spółka BMK posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zawodowej brokera z sumą gwarancyjną 1 500 000 euro. Szczegółowe dane na temat BMK Broker Ubezpieczeniowy Sp. z .o. można znaleźć w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 269559.

Zarząd

Małgorzata Kaniewska

Prezes Zarządu
Broker zarządzający

Z wykształcenia biolog. Broker od 1999 roku. Studia podyplomowe – ubezpieczenia majątkowe, studia doktoranckie SGH – ubezpieczenia, MBA WSB Toruń – HR, wykładowca Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach.

Społecznie – wieloletni Prezes Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wschodniej Izby Gospodarczej, Członek Rady Programowej Gazety Ubezpieczeniowej

Adam Barszcz

Wiceprezes Zarządu
Adwokat

Z wykształcenia prawnik od 1986 roku, początkowo jako Prokurator, następnie Sędzia RP, Radca Prawny, a od 2011 roku Adwokat prowadzący Kancelarię Adwokacką w Siedlcach. Od 2012 stale współpracuje z BMK. W 2019 roku powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu BMK Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

Kamila Ciepiela

Członek zarządu
APLIKANT ADWOKACKI

Z wykształcenia prawnik. Uprawnienia brokerskie od 2011 roku. Studia podyplomowe – prawo medyczne i farmaceutyczne. W 2019 roku powołana na Członka Zarządu BMK Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

Zespół