Czym się zajmujemy?

Świadczymy usługę:

Obsługa prawna z zakresu prawa ubezpieczeniowego


W strukturze naszej firmy wydzielony jest Dział Prawny, który czuwa nad wszystkimi obsługiwanymi przez nas projektami. W ramach współpracy pomiędzy Klientem a brokerem oferujemy wsparcie prawne (m.in. opinie prawne, odwołania od decyzji) z wyłączeniem postępowań sądowych. Postępowania sądowe naszych Klientów obsługiwane są przez Kancelarią Adwokacką Mecenasa Adama Barszcza i aplikanta adwokackiego Kamila Ciepiela na preferencyjnych warunkach finansowych.