BMK Broker Ubezpieczeniowy sp. z o.o.

Broker ubezpieczeniowy jest pośrednikiem ubezpieczeniowym wykonującym czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej.

Działalność brokera polega na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczenia w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

BMK Broker Ubezpieczeniowy sp. z o.o. jest kontynuacją działalności brokerskiej Prezesa Zarządu Małgorzaty Kaniewskiej wykonywanej od 1999 roku na podstawie zezwolenia nr 696/99. Spółka została powołana w 2006 roku i działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nr 1449/07.

BMK Broker Ubezpieczeniowy sp. z o.o. posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej na sumę gwarancyjną 1.500.000 euro zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r.

Firma w celu ciągłego ponoszenia jakości świadczonych usług wdrażała w roku 2009 procedury związane z systemem zarządzania jakością.

W dniu 31.10.2011 r. uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług brokerskich w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz likwidacji szkód.

iso.jpg

Certyfikat ISO

polityka_jakosci.jpg

Polityka jakości

zezwolenie.jpg

Zezwolenie

karta_sobieszewska.jpg

Karta sobieszewska