Nasi Partnerzy

  • Multiagencja ubezpieczeniowa BMK PLUS – przedstawiciel 10 największych ubezpieczycieli działających w Polsce
  • rzeczoznawcy PZMOT
  • prawnicy – specjaliści z zakresu prawa ubezpieczeniowego
  • ubezpieczyciele majątkowi i życiowi
  • Marshal Sp. z o. o. Centrum Dochodzenia Odszkodowań
  • IRCA Sp. z o. o.
  • Centrum Medyczno - Diagnostyczne